30 години од падот на Берлинскиот ѕид:

Не бевме подготвени за свет без ѕидови