Калифорнија ќе добива узбуна за земјотрес пред да почне да тресе