2010-тите беа најдобрата деценија во историјата на човештвото