Зоран Ѓинѓиќ, националните интереси и западните пријатели