Муслиманите го сакаат Исус. Зошто тогаш сите мислат дека го мразиме Божиќ?