Значаен јубилеј на водечкото пиво на пазарот

СКОПСКО – 95 години инспирација за заедницата и потрошувачите