Лондон има над 3.500 банкари со годишна плата над милион евра