Општествените штетници и нивните јатаци

Како да препознаеш примитивец?