Фејсбук плати плус 10 милиони долари за раатот на Зукерберг