Животот на шивачките во Бугарија:

Вистинските жртви на модата