Интимен речник

Леви-Строс каков што (не) го познаваме