Кога ќе ја чукнеш колата на НХЛ ѕвезда, па ќе му оставиш писменце