За 30 години во Англија нема да остане ниедно име Гари, поради пеналот на Линекер