ретро - репортажа:

Денот кога Бони М правеше свадба во Скопје