Тоти, Фиго и компанија играа шест на шест и правеа мајстории