Се повреди при прослава на гол и ќе паузира 7 месеци