Најсимпатичниот и најмодерен клуб во Македонија е ФК Осогово