Ќе стојам и ќе ги гледам од болница, за опстанок се работи