Фасцинантни бројки од едногодишното маркетиншко работење на ФК Осогово