Кучињата стануваат сериозна закана за дивите животни