Андроид смартфоните можат да бидат хакнати преку .пнг слика