Зошто „лошите“ во цртаните зборуваат со странски акцент?