Според Оксфордските речници на англискиот

Зборот на годината е „токсично“