Tвитерџијата кој си го најде чарето

Врската помеѓу Твитер и германската филозофија