Писмо на Пруст до дедо му

Во потрага по загубените 10 франци