Доста со „остај го, какано е“

Валканото е добро за деца