Голема изложба на дела на психијатриски пациенти во Париз

Уметноста на лудилото