„Луѓето кои го сакаат ова исто така сакаат и..“

Уметничко-туристички проект за моќта на интернет препораките врз нашите одлуки