Невронаука, психијатрија, тренд

Што е тоа „допаминско постење“?