На Меѓународниот ден на книгата

Откриена „дата базата“ на сите книги во Eвропа од 16 век