Нова дефиниција на „музеј“ предизвикува меѓународна дебата