Isn't it ironic?

Нобеловецот кој не доби грант (за истражувањето што му донесе Нобел)