„Мнозинство“ - театарска претстава во која публиката гласа за етички прашања