Исправање на една книжевна неправда

Кој е убиениот Арап во „Странецот"?