таг: странецот

Кој е убиениот Арап во „Странецот"?
Исправање на една книжевна неправда

Раскажувањето славни дела од аспект на спореден лик во нив е веќе позната книжевна постапка. Меѓу другите ни текнува на „Розенкранц и Гилденстерн“ на Стопард (според Хамлет) или на „Фо“ на Куци (според Робинзон Крусо). Ова e книга на алжирски автор, посветена на ликот на убиениот Арап во најпознатата книга на Ками.  Повеќе