Кој наш знае поезија наизуст?

Кога политичар ќе фати да рецитира погрешна песна на погрешно место