Издадена специјална карта за метро посветена на Боуви