Знакот кој (ви) недостасува

Интерпункција, вистинска