По премиерата во Белград

Горан Стефановски: Шест белешки за пристапот кон „Хамлет“