Ќе почнеме ли да читаме книги со кациги за виртуелна реалност?