Букбокс интервју

Борис од „Само“: „Друштвените игри се далеку од (само) игри за деца“