Зошто мрзливите се (по)паметни?

Безделничари од сите земји - забушавајте!