Белгиски уметник спасен од товарот на сопствена инсталација