Звучи како Бетовенова десетта

Алгоритам ќе комплетира недовршена симфонија на Бетовен