Историја на зеленилото, загадувањето и населбите

Дали порано имало повеќе дрвја?