Може ли уметноста да нè спаси?

Не можеле да ја дијагностицираат додека не ѝ ги виделе цртежите