интервју

Тешко е да се сакаат луѓе, ама треба да се издржи