Јубилеј на денот:

65 години откако Вили Нелсон го испуши својот прв џоинт