Лајффејкер, кога мислењето на другите ви е поважно од сè