Професорска демонтажа на звучните идеи на денешнината